Jokamiehenoikeudet tarjoavat laajat mahdollisuudet luonnosta nauttimiseen

Luonnossa liikkuminen on tunnetusti hyväksi sekä sielulle että ruumiille. Onneksi tähän on Suomessa mitä parhaimmat mahdollisuudet, sillä meillä on jo lain puolesta oikeus kulkea vapaasti maamme kauniissa luonnossa.

Jokamiehenoikeudet tarjoavat laajat mahdollisuudet luonnosta nauttimiseen

Suomalaiset ovat syystäkin ylpeitä jokamiehenoikeuksistaan, joiden ansiosta voimme puuhata luonnossa ja nauttia metsän antimista. Harvalle on kuitenkaan täysin selvää, mitä kaikkea oikeuksiin kuuluu ja mikä puolestaan ei ole sallittua. Näitä kysymyksiä saattaa tulla pohtineeksi ainakin siinä vaiheessa, kun telttaa ollaan pystyttämässä tuntemattomalle pellolle tai mökkinaapuri laittaa portin mökilleen johtavan tien tukkeeksi. Jokamiehenoikeudet ovat kuitenkin jopa Euroopan mittakaavassa harvinainen ilmiö ja jotakin sellaista, jota kannattaa suojella ja tietenkin hyödyntää.

Kulkea saa vapaasti lähes kaikkialla

Yksinkertaistettuna jokamiehenoikeudet takaavat jokaiselle oikeuden käyttää luontoaluetta riippumatta siitä, kuka alueen virallisesti omistaa. Tähän ei siis tarvita erikseen maanomistajan lupaa eikä jokamiehenoikeuksien käyttämisestä voi koskaan veloittaa maksua. Oikeuksiin on kuitenkin myös poikkeuksia, kuten esimerkiksi luonnonsuojelualueet, joilla jokamiehenoikeudet eivät ole sellaisenaan voimassa. Jokamiehenoikeuksien hyödyntäminen ei saa kuitenkaan koskaan tuottaa muuta kuin korkeintaan vähäistä haittaa maanomistajalle, eikä se saa estää tai vahingoittaa maankäyttöä tai luontoa. Jokamiehenoikeuksien perustana on historia ja maan tapa, sillä näin on Suomessa toimittu aina. Nykyään jokamiehenoikeuksia on turvattu myös lakien avulla, vaikkakaan oikeuksia ei ole tarkasti määritelty edes laissa. Esimerkiksi tilapäisen käytön ja kotirauhan piiriin kuuluvan alueen määrittelemisessä joutuu usein käyttämään omaa tulkintaa.

Kulkea saa vapaasti lähes kaikkialla

Tilapäinen leiriytyminen ja vesistöjen käyttö on sallittu

Kulkemisen lisäksi jokamiehenoikeuksien puitteissa on mahdollista tilapäisesti oleskella ja jopa yöpyä samaisilla alueilla, mutta mitään rakennelmia ei toisen maalle saa tehdä. Tilapäiseen oleskeluun lasketaan yleensä kuuluvaksi korkeintaan muutaman yön leiriytyminen, erityisesti asumusten lähellä. Jos paikassa aikoo leiriytyä pidemmän aikaa ja teltan lisäksi haluaa tehdä esimerkiksi ruoanlaittoa varten rakennelman, täytyy tästä neuvotella ensin maanomistajan kanssa.

Tilapäinen leiriytyminen ja vesistöjen käyttö on sallittu

Myös vesistöt kuuluvat jokamiehenoikeuksien piiriin. Vesissä on sallittua kulkea veneellä tai kanootilla, uida, suppailla ja myös kalastaa onkimalla tai pilkkimällä. Muu kalastus on kuitenkin luvanvaraista ja esimerkiksi metsästykseen tarvitaan aina erillinen lupa.

Muista suojella luontoa aina siellä kulkiessasi

Luontoa pidetään kunkin maan kansallisomaisuutena ja täten sitä tulee kohdella aina kunnioittavasti ja parhaansa mukaan myös suojella. Vahingoittuessaan luonto vaatii paljon aikaa uudistuakseen. Liikkuessa luonnossa kulkijan täytyy ottaa huomioon myös mm. lintujen pesintä. Tämä koskee erityisesti ulkosaariston saaria, jotka ovat usein lintujen asuttamia.

Luonnonsuojelualueiden erityisrajoitteet kannattaa tarkistaa etukäteen

Luonnonsuojelualueilla jokamiehenoikeuksia rajoittaa luonnonsuojelulaki. Tällä tähdätään siihen, että myös alueen suojelutavoite täyttyisi. Luonnonsuojelualueilla ei saa ilman erillistä lupaa kerätä kasveja tai pyydystää hyönteisiä. Joissain tapauksissa on myös kiellettyä poiketa merkityiltä poluilta, jos näin saadaan suojeltua alueen eläimistöä ja kasvistoa. Toisinaan luonnonsuojelualueilla on myös leiriytyminen kokonaan kielletty ja lähes aina rajoitettu tietyille alueille. Eri luonnonsuojelualueiden rajoitukset eroavat paljonkin toisistaan, joten niiden kohdalla kannattaa aina tarkistaa erikseen ajankohtaiset säännöt.

Kansallispuistoissa saa yleensä liikkua vapaammin ja marjastus, sienestys, onkiminen ja pilkkiminen on sallittu. Leiriytyminen on kansallispuistoissakin yleensä mahdollista vain erikseen merkityillä alueilla ja ratsastamiseen ja pyöräilyyn on mahdollisuus vain merkityillä reiteillä.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.