Mitä on matkailu?

Ennen kuin käydään matkailututkimusta, tarkastellaan lähemmin sitä, mitä tämä termi tarkoittaa. Matkailua voidaan määritellä monella tavalla, ja tästä syystä Yhdistyneiden Kansakuntien Maailman matkailujärjestö (UNWTO) aloitti vuoden 2005 ja 2007 välisen hankkeen, jonka tarkoituksena on luoda yhteinen sanastoa matkailun ehdoista. Se määrittelee matkailun seuraavasti:

Mitä on matkailu?

Matkailu on sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen ilmiö, joka edellyttää ihmisten liikkumista sellaisiin maihin tai paikkoihin, jotka ovat heidän tavanomaisen ympäristönsa ulkopuolella henkilökohtaiseen tai liike- tai ammatilliseen tarkoitukseen. Näitä ihmisiä kutsutaan vierailijoiksi (jotka voivat olla joko turisteja tai retkeläisiä, asukkaita tai ulkomaisia) ja matkailu liittyy heidän toimintaansa, joista osa viittaa matkailukustannuksiin (Yhdistyneiden Kansakuntien Maailman matkailujärjestö 2008). Tätä määritelmää käytettäessä voimme nähdä, että matkailu on ihmisten liikkumista moniin tarkoituksiin (liike- tai lomamatkalla). Matkailun määritelmän pohjalta yleisesti hyväksytty kuvaus matkailijasta on joku, joka matkustaa vähintään 80 kilometrin päässä kotoa vähintään 24 tunnin ajan liike- tai vapaa-ajan tai muista syistä. UNWTO on Yhdistyneiden Kansakuntien virasto, joka vastaa vastuullisen, kestävän ja yleisesti saatavilla olevan matkailun edistämisestä. Sen jäsenyyteen kuuluu 156 maata ja yli 400 tytäryhtiötä, kuten yksityiset yritykset ja kansalaisjärjestöt. Se edistää matkailua keinona kehittää yhteisöjä ja edistää samalla eettistä käyttäytymistä kielteisten vaikutusten lieventämiseksi. Matkailu vapaa-ajan tarkoituksiin on kehittynyt hyvin harvoille henkilöille varatusta kokemuksesta moniin nauttimiseen. Historiallisesti matkailu oli varattu rojalti- ja ylempiin luokkiin. Antiikin Rooman ajoista aina 1700-luvulle asti korkealuokkaisia ​​nuoria miehiä kannustettiin matkustamaan Euroopan läpi ”suurella kiertueella” (Chaney, 2000). Keskiajalla monet yhteiskunnat rohkaisivat uskonnollisen pyhiinvaelluksen käytäntöä, kuten Chaucerin Canterburyn kertomuksissa ja muissa kirjallisuudessa ilmenee.

Matkailusta tuli liiketoimintaa

Ensimmäinen tunnettu matkatoimisto Cox & Kings perustettiin vuonna 1758, kun Richard Coxista tuli Britannian kuninkaallisten asevoimien virallinen matkatoimisto. Lähes 100 vuotta myöhemmin, kesäkuussa 1841, Thomas Cook avasi ensimmäisen vapaa-ajan matkatoimiston, jonka tarkoituksena on auttaa brittejä parantamaan elämäänsä nähdessään maailman ja osallistumalla maltillisuuteen. Vuonna 1845 hän suoritti ensimmäisen kaupallisen pakettikiertueensa, jossa oli kustannustehokkaita rautalippuja ja painettu opas. Rautatieliikenteen jatkuva suosio ja auton kehittyminen esittivät lisää virstanpylväitä matkailun kehittämisessä. Nopea eteenpäin vuoteen 1952 ensimmäiset lentomatkat Lontoosta, Englannista, Johannesburgiin, Etelä-Afrikkaan ja Colombiaan, joita monet pitävät nykyaikaisen matkailualan esikuvina. 1950-luvulla perustettiin myös Club Méditérannée ja vastaavanlaiset klubimatkat, jotka ovat nykypäivän all-inclusive-lomakohteiden edeltäjä. Seuraavan vuosikymmenten katsotaan olevan merkittävä aika matkailun kehittämisessä, koska paikalle tuli yhä enemmän matkayhtiöitä, lisääntynyt kilpailu asiakkaita kohtaan ja siirtyminen kohti massaturismia, uusien kohteiden ja lomamatkojen käyttöönottoa. Samalla teollisuus aloitti massiivisen teknologisen muutoksen, kun lisääntynyt internetin käyttö mullisti matkapalvelut. Verkkomatkailuvaraukset kasvoivat 2000-luvulla eksponentiaalisesti. Matkailuvaikutukset voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöön. Nämä vaikutukset analysoidaan yritysten, hallitusten ja teollisuusorganisaatioiden keräämien tietojen avulla. UNWTO:n vuosittaisen raportin mukaan “kansainväliset matkailutulot ylittivät ensimmäistä kertaa 1 biljoonan Yhdysvaltain dollarin vuonna 2011”. UNWTO:n pääsihteeri Taleb Rifai totesi, että yli 1 biljoonan dollarin ylitys oli erityisen tärkeä uutinen, kun otetaan huomioon vuoden 2008 maailmanlaajuinen talouskriisi, koska matkailu voisi auttaa jälleenrakentamaan yhä kamppailevia talouksia, koska se on keskeinen vienti- ja työvoimavaltainen.

Matkailusta tuli liiketoimintaa

Matkailu ympäri maailmaa on nyt yli 1 biljoonan dollarin arvoinen vuosittain, ja se on kasvava teollisuus lähes kaikkialla. Alueet, joilla on eniten kasvua matkailun dollareissa, ovat Amerikka (19%), Eurooppa (45%), Aasia ja Tyynenmeren alue sekä Afrikka (28%). Vain Lähi-itä (4%) on kasvanut negatiivisesti raportin aikaan ja näkyy selvänä laskuna aikaisimmista vuosista.

Comments are closed.